Silvia Belis
* 1983

Od roku 2014 se autorka věnuje téměř výhradně vlastní práci se dřevem, kresbě
a péči o galerii a café Ve Věži.
Autorka také dlouhodobě spolupracuje na interaktivních výstavách RecykLES a Cesta dřeva v Národním zemědělském muzeu v Praze (Sdružení MamaPapa - Václav Kinský, Tomáš Žižka) a dále příležitostně pracuje jako scénografka s režiséry Karlem Králem (divadlo V Dlouhé, Dejvické divadlo, divadlo Na zábradlí) a jako ilustrátorka s časopisem Svět a divadlo.

Dřevěné objekty, které autorka vytváří jsou zpracovány z velké většiny technikou intarzie (obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur) a inkrustace (vkládání dřevěných či kamenných částí do dřeva). Tyto tradiční techniky jsou pojaty osobitým způsobem, ne pouze jako dekorativní a ornamentální prvek umělecké práce. Výtvarnice vkládá do dřevěných obrazů své představy a myšlenky v podobě snových krajin, přírodních bytostí či abstraktních vizí. Tyto obrazy, vycházející ze skrytých koutů podvědomí ji obklopují už od narození. Tvoří fantastický vnitřní svět, který se neustále letmo vměšuje do každodenní reality.
Dřevo je pro vizualizaci těchto vnitřních obrazů přirozeným nosným materiálem. Přírodní hmota autorku inspiruje svou strukturou a vyzařuje energii, která podporuje imaginaci a často sama nabízí cestu ke zpracování.


VZDĚLÁNÍ

1998–2004
Střední průmyslová škola grafická a Vyšší odborná škola grafická v Praze – obor Grafický design a knižní ilustrace
2006–2007
Ústav umění a designu v Plzni – obor Knižní ilustrace
2007–2009
Akademie múzických umění v Praze, bakalářské studium na katedře alternativního a loutkového divadla, obor Scénografie, vedoucí ateliéru doc. MgA. Pavel Kalfus
2010–2011
Akademie múzických umění v Praze, studium a absolutorium magisterského studia na Katedře alternativního a loutkového divadla, obor Scénografie, vedoucí ateliéru MgA. Tomáš Žižka

VÝSTAVY
2011
Galerie Mánes v Praze: Orbis pictus - Play interaktivní instalace "Enviromentální hledítka" v rámci výstavy (ve spolupráci s Petrem Niklem a spol.)
2012
Rakousko: OÖ Kulturquartier Linz interaktivní instalace v rámci výstavy Labyrint smyslů
2016
Galerie Ve Věži: Obrazy zpod kůry (samostatná výstava)
2016 - 2017
Národní zemědělské muzeum v Praze: recykLES instalace v rámci interaktivní výstavy ve spolupráci s Tomášem Žižkou a Václavem Kynským na téma les a příbehy stromů
2016

Srpen 2016

Galerie U zlatého kohouta v Praze

Říjen 2016

Café Frýda (samostatná výstava), Praha

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, INSTALACE, SITE SPECIFIC

2007
Lesní duch – site Specific instalace na motivy poezie Ch. Morgensterna – festival Skupova Plzeň (Jižní předměstí)
Divadlo Mimotaurus: Kde roste štestí, scénografie a loutky k loutkovému představení
2010

Pixy – scénografie, loutky a kostýmy pro divadelní hru kombinující činoherní a loutkové divadlo na motivy komixu M. Anderssona, divadlo Disk

Realizace site specific projektu Move house v Českém centru v New Yorku na téma emigrace českých krajanů do Ameriky

Orbis Pictus – Play doprovodný program Rybaření na Manhattanu, galerie Mánes

Od 2010 – tvorba pro loutkové divadlo pro děti Krasohled (herectví, scénografie, výtvarné workshopy)
2011
festival Histeria 2011 – příprava vizuální části site specific festivalu zaměřeného na hudbu a veškeré formy outdoorového divadla ve Slovinsku
2012
Tramvaj do stanice Touha – tvorba scény a kostýmů, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, režie Adam Rut

Problém (Vyskočiť z kože) – komiksový scénický náčrt & loutková činohra, tvorba scény a loutek, autor textu: Zuza Ferenczová, režie: Karel Král, divadlo v Dlouhé

Absint – tvorba scény a propagačních materiálů, divadlo Disk, režie Linda Dušková

Festival Histeria 2012 – příprava vizuální části site specific festivalu zaměřeného na hudbu a veškeré formy outdoorového divadla, Slovinsko
2014
Kolotoč Bankrot – scénografie ke scénickému čtení, autor textu: Csaba Czékely, Christian Lollike, režie Karel Král, Dejvické divadlo
2015
Odcházím dvakrát – tvorba scény a kostýmu k představení v rámci festivalu francouzského divadla v Praze Sněz tu žábu, režie: Linda Dušková

GRAFIKA A ILUSTRACE


od 2010
Tvorba ilustrací pro časopis Svět a divadlo
Propagační materiály pro Mezinárodní alikvotní sbor a divadlo Krasohled
od 2015
Příprava komiksu ve spolupráci s psychoterapeutkou Kasiou Kordylewskou