MgA. Silvia Belis
* 1983 Výtvarnice, kurátorka a lektorka 

Silvia Belis zkoumá způsoby vyprávění a naslouchání příběhům, které nachází v přírodě, mytologii, duchovních naukách i osobní rodinné historii. V posledních letech se zaměřila především na práci se dřevem, které k ní v tomto smyslu svou strukturou, matérií a tvarem promlouvá. Dává do souvislosti plynutí lidského času a času přírody, které jak na nás, tak na dřevě, zanechávají své stopy. Práce s organickou hmotou je proto pro autorku dialogem – tázáním se po její minulosti a sdílení té vlastní. Díla jsou pak výsledkem citlivého a intuitivního procesu, a současně soustředěné řemeslné práce.

Důležitým tématem je v pro Silvii její rodinný původ. Pochází z linie tzv. Volyňských Čechů, kteří v 19. století emigrovali do carského Ruska, území dnešní Ukrajiny. Toto etnikum má za sebou dramatickou minulost, plnou putování a snahy o svobodu, autonomii a integritu. Silvie se ve svých dílech navrací ke svým předkům, ale i k “dávným dobám” v obecnější rovině, kdy jí jako základní kameny lidských i nelidských příběhů slouží přírodní živly, prastaré mýty, ale i lesní bytosti.
Silvia Belis je interdisciplinární umělkyní, která v současné době pracuje především v médiu dřevěné sochy a plastiky. Vychází však z praxe v oblasti divadelní scénografie, site specific, loutkářství, ale i ilustrace a kurátorství. Vystudovala scénografii a loutkové divadlo na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a v současnosti dokončuje doktorské studium Didaktika výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Její výraznou tvůrčí linkou jsou interaktivní instalace, které vytvořila např. pro projekt Orbis pictus - Play (2011-2012) či Národní zemědělské muzeum (od r. 2016). V letech 2013-2021 působila jako kurátorka galerie Ve Věži v Mělníku.

Barbora Ciprová, kurátorka

Společnost Jindřicha Chalupeckého


VZDĚLÁNÍ A STÁŽE

1998–2004 Střední průmyslová škola grafická a Vyšší odborná škola grafická v Praze – obor Grafický design a knižní ilustrace
2006–2007 Ústav umění a designu v Plzni – obor Knižní ilustrace
2007–2009 Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, studijní obor: Scénografie alternativního a loutkového divadla,
vedoucí ateliéru doc. MgA. Pavel Kalfus
2009 Program Erasmus – pracovní stáž, Umweltzentrum Dresden (autorský site specific projekt Under-on-up)
2010–2011 Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, studijním obor: Scénografie alternativního a loutkového divadla,
vedoucí ateliéru MgA. Tomáš Žižka
2011 Program Erasmus – pracovní stáž v Českém centru v New Yorku (autorský site specific projekt MoveHouse specific)
od 2023 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, doktorský studijní program: Didaktika výtvarné výchovy

VÝSTAVY A PROJEKTY

2011 Kolektivní výstava v galerii Mánes v rámci projektu Orbis pictus – Play (interaktivní instalace Enviromentální hledítka) ve spolupráci
s Petrem Niklem a spol.

2012 Kolektivní výstava v galerii OÖ Kulturquartier Linz v rámci projektu Orbis pictus – Play
Od roku 2016 Spolupráce na interaktivních instalacích a objektech s Národním zemědělským muzeem:
2016 RecykLES – příběhy lesních světů
2017 Les – příběh stromů a lidí
2018 Cesta dřeva
2019 Jindřich Štreit – Cykly, kolektivní výstava interaktivních uměleckých objektů doprovázejících fotografie Jindřicha Štreita
2021 Včely a včelařství
2023 Národní zemědělské muzeum, zámek Ohrada: Interaktivní instalace a objekty v rámci výstavního projektu pro rodiny s dětmi v podzemí zámku
2018-2019 Samostatná výstava Obrazy zpod kůry v galerii Emauzy v Praze, galerii kulturního centra Kaštan v Praze a v galerii Ve Věži v Mělníku
2020 Knižní vydání psychologického komiksu Vlčí Holka v nakladatelství Volvox Globator (kresba a grafika: Silvia Belis, autorka námětu: Kasia Kordylewska, text: Roman Žižlavský)
Kolektivní výstava v rámci festivalu Jeden Svět v Krajské vědecké knihovně v Liberci
Kolektivní výstava v galerii Kampus Hybernská v Praze – Festival ilustrace Lustr
2021 Samostatná výstava k vydání komiksu Vlčí holka, galerie knihkupectví Volvox Globator
2023 Malá galerie, Sladovna v Písku: Silvia Belis & Martin Patřičný Oko-ruce-srdce (autorská výstava s interaktivní instalací)

GRAFIKA A ILUSTRACE
od 2010 Tvorba ilustrací pro časopis Svět a divadlo

2020 Vydání komiksové knihy "Vlčí Holka" (Volvox globator)