Dřevo - ruce - srdce: Martin Patřičný & Silvia Belis

Dřevo - ruce - srdce: Martin Patřičný & Silvia Belis

Dřevo-ruce-srdce, tři slova, která vyjadřují podstatu mojí výtvarné práce i práce Martina Patřičného. Tyhle tři slova nás spojují a otvírají kouzelný svět zpod kůry stromů.
Sladovna Písek, 25. 7. - 17. 9. 23