Silvia Belis
* 1983

Od roku 2014 se autorka věnuje práci se dřevem (volná tvorba, interaktivní scénografické projekty propojující i jiné materiály), kresbě, kurátorské a lektorské činnosti.
Od roku 2012 spolupracuje s divadelním kritikem Karlem Králem na ilustracích k divadelním textům a dalších ilustrátorských projektech pro časopis Svět a divadlo. Spolupracuje také s Václavem Kinským na interaktivních výstavách pro Národní zemědělské muzeum.

V období 2013-2021 působila jako kurátorka a provozovatelka kavárny a galerie Ve Věži v Mělníku pro kterou připravila řadu výstav a doprovodných programů. Výstavní koncepce galerie byla zaměřena zejména na ilustraci, kresbu, grafiku a komiks. V rámci tohoto programu vystavovali např. Petr Nikl, Boris Jirků, Lucie Lomová, Jindřich Štreit, Galina Miklínová, Toy_Box, Jan Hísek...aj.

V roce 2020 vydalo nakladatelství Volvox Globator psychologický komiks Vlčí Holka (kresba a grafika: Silvia Belis, autorka námětu: Kasia Kordylewska, text: Roman Žižlavský).

Silvia Belis žije v Tuklatech, tvoří v Praze a v Tuklatech a má syna Eliáše.

v roce 2014 došlo u autorky k určitému zakotvení, zklidnění a uvnitřnění a přibyla potřeba fyzicky pracovat s přírodními materiály. Naprosto ji v té době učarovalo dřevo a samotný prožitek během jeho zpracovávání. byl to pocit propojení s přírodou a vlastním vnitřním světem, který začala výtvarnice díky této intenzivní práci znovu objevovat. Ve své tvorbě usiluje o upřímnost sdělení, otevřenost, touží po dokonalosti, zkoumá hranice,  odkrývá své nitro a prožitky a zrcadlí duchovní vnímání svého života a jeho smyslu.

Dřevěné obrazy a objekty , které autorka vytváří jsou zpracovány technikou intarzie (obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur) inkrustace (vkládání dřevěných či kamenných částí do dřeva) nebo klasickou technikou dřevořezby.

Silvia pracuje se dřevem. Její práce ovšem nevychazi z hlavy, jako rozumového centra, ale z rukou. Dřevo je pro ni taktilním objektem, který, při ohmataní, opracovávání, vytváří jakousi zkratku do jejího podvědomí, do světa, do kterého může naplno vstoupit právě touto cestou a věnovat se prostoru, jež se před ní otvírá. Ruce pak přeloží obraz její snové vize do živého těla dřeva a kousky různých druhů dřevin pak jemně doladí hloubku, prostor i citové zabarvení díla. Vznikne objekt nečeho, co se možná někdy odehrálo a nebo ještě odehraje, kde se snoubí  chaos, katarze a znovuzrození jako zrcadlení rozpoložení stavu duše.  Sama autorka vnímá tento proces jako čistý, nekontaminovaný, její;  hra s vlastním životem, která neprobíhá v hlavě, ale v rukou, duši a materiálu (dřevě).

Dřevo jako použité médium je zdrojem spolupráce, díky své moudrosti, hloubce, do které je v přírodě zasazeno a výše do které roste a sílí. Kořeny dávají pocit jistoty a různé stáří, druhy dřevin, pak formují celé tělo výsledné práce. Témata a tvary, které se v její práci opakují se dotýkají ženství, ženského lůna, prsou a třeba i životního prostoru a prostoru, který se skrývá za kůrou, za hloubkou do nitra stromu (duše), tam, kde proudí životní síla, míza.

 Její dílo zve k taktilnímu prožitku, tak jako stromy v lese vyzývají vnímavého návštěvníka k objetí a ohmatání jejich povrchu. Zajímavé je pojetí  „obrazů“ intarzií, jejich 2D rozměr, který se tlačí ven ze svých 2D hranic nejen do prostoru mimo ně, ale i do hloubky a malinké figurativní výjevy objevující se v okrajových částech obrazů přivádějí diváka zpět k sobě a připomínají jak malý je člověk oproti velikosti svých tužeb a snů.

Linda Mezrová, kurátorka


VZDĚLÁNÍ

1998–2004
Střední průmyslová škola grafická a Vyšší odborná škola grafická v Praze – obor Grafický design a knižní ilustrace
2006–2007
Ústav umění a designu v Plzni – obor Knižní ilustrace
2007–2009
Akademie múzických umění v Praze, bakalářské studium na katedře alternativního a loutkového divadla, obor Scénografie, vedoucí ateliéru doc. MgA. Pavel Kalfus
2010–2011
Akademie múzických umění v Praze, studium a absolutorium magisterského studia na Katedře alternativního a loutkového divadla, obor Scénografie, vedoucí ateliéru MgA. Tomáš Žižka

VÝSTAVY A PROJEKTY
V roce 2011 spolupracovala v galerii Mánes na výstavě Orbis pictus - Play (interaktivní instalace "Enviromentální hledítka") ve spolupráci s Petrem Niklem a spol. V roce 2012 pokračovala spolupráce v rámci výstavy v OÖ Kulturquartier Linz (interaktivní instalace v rámci výstavy Labyrint smyslů).
Od roku 2016 vystavuje interaktivní instalace a dřevěné plastiky v Národním zemědělském muzeu v Praze (2016 - recykLES, 2017 - Les - příběh stromů a lidí, 2018 - Cesta dřeva, 2019 - výstava Jindřich Štreit - CYKLY). Spolupráce trvá dodnes.

2019

Jindřich Štreit - Cykly

kolektivní výstava interaktivních uměleckých objektů doprovázejících sérii fotografií Jindřicha Štreita.

2020

kolektivní výstava v rámci festivalu Jeden Svět v Krajské vědecké knihovně v Liberci

galerie Hybernská v Praze - Festival Lustr 2020, kolektivní výstava

2023

Chystá se: Galerie Sladovny Písek: výstava Silvia Belis & Martin Patřičný

Samostatné výstavy byly realizovány např. v galerii Emauzy, galerii KC Kaštan, galerii Ve Věži v Mělníku..atd.

GRAFIKA A ILUSTRACE
od 2010
Tvorba ilustrací pro časopis Svět a divadlo
Příprava komiksu ve spolupráci s psychoterapeutkou Kasiou Kordylewskou

2020

Vydání komiksové knihy "Vlčí Holka" (Volvox globator)


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, INSTALACE, SITE SPECIFIC


Pixy – scénografie, loutky a kostýmy pro divadelní hru kombinující činoherní a loutkové divadlo na motivy komixu M. Anderssona, divadlo Disk
Realizace site specific projektu Move house v Českém centru v New Yorku na téma emigrace českých krajanů do Ameriky

Orbis Pictus – Play doprovodný program Rybaření na Manhattanu, galerie Mánes

Od 2010 – tvorba pro loutkové divadlo pro děti Krasohled (herectví, scénografie, výtvarné workshopy)
2011
festival Histeria 2011/2012 – příprava vizuální části site specific festivalu zaměřeného na hudbu a veškeré formy outdoorového divadla ve Slovinsku
2012
Tramvaj do stanice Touha – tvorba scény a kostýmů, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, režie Adam Rut

Problém (Vyskočiť z kože) – komiksový scénický náčrt & loutková činohra, tvorba scény a loutek, autor textu: Zuza Ferenczová, režie: Karel Král, divadlo v Dlouhé
Absint – tvorba scény a propagačních materiálů, divadlo Disk, režie Linda Dušková
2014
Kolotoč Bankrot – scénografie ke scénickému čtení, autor textu: Csaba Czékely, Christian Lollike, režie Karel Král, Dejvické divadlo
2015
Odcházím dvakrát – tvorba scény a kostýmu k představení v rámci festivalu francouzského divadla v Praze Sněz tu žábu, režie: Linda Dušková