Jeden svět Liberec - výstava v rámci festivalu ve Vědecké knihovně v Liberci

Jeden svět Liberec - výstava v rámci festivalu ve Vědecké knihovně v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci a Člověk v tísni, pobočka Liberec si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy Až naprší a uschne.
Výstava je doprovodným programem liberecké části filmového festivalu o lidských právech Jeden svět 2020. Vystavená díla jsou výsledkem výběru prací vzešlých z otevřené výzvy. Název výstavy Až naprší a uschne vychází z tématu letošního festivalu Jeden Svět 2020. Pod tímto na první pohled hravým a banálním názvem lze v druhém plánu číst odkaz na dva klimatické jevy, a to déšť a sucho. Téma letošního festivalu tak odkazuje k projevům klimatické krize, aktuálnímu problému, který hýbe veřejnou debatou.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 20. 3. 2020 v 18. hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci a potrvá souběžně s libereckou částí festivalu do 30.3. 2020.
Na výstavě budou prezentována díla od těchto autorů:
Jana Kučerová, Kateřina Podoláková, Jakub Nitsche, Zbyšek Semelka, Kosmo Nauty, Silvia Belis, Klára Micková, Daniela Chodilová, Marta Švajdová, Matěj Stejskal, Izic Nataša a Alena Plíhalová.
Těšíme se na Vaší návštěvu.