UŽITÉ UMĚNÍ

Dřevěné plastiky Elementum představují fantastické živočichy, kteří jsou jakýmisi nositeli základních přírodních komponentů - živlů. Každá z plastik zastupuje jeden útržek z příběhů, které vypráví naše Země. Symbolizují něco vzácného a tajemného, otisk dávných dob plných hojnosti. Cyklus je zaměřen na téma sil, které ovládají přírodu, ale i samotného člověka – jeho vnější projevy, jednání, myšlení i cítění.

Krabičky

Krabičky

Intarzie, 2015, 21 x 15 cm
Krabičky

Krabičky

Intarzie, 2015, 21 x 15 cm
Krabička - detail

Krabička - detail

Intarzie, 2015
Stůl - kmen

Stůl - kmen

2015
Stůl - kmen

Stůl - kmen

2015
Stůl - kmen - detail

Stůl - kmen - detail

2015
Stůl - kmen

Stůl - kmen

2015
Stůl - kmen

Stůl - kmen

2015
Stůl - kmen - detail

Stůl - kmen - detail